logo ONLINE COINS CATALOG
 


 

Republic of Austria (circulating coins)

Crone=100 heller

coin
1000 crone 1924

Cu-N
coin
200 crone 1924

Bro
coin
100 crone 1924

Bro

 

Reform 1924
Shilling=100 groschen

coin
5 shilling 1934
Ag
coin
2 shilling 1928

Ag
Centenary since death of Schubert
coin
2 shilling 1930

Ag
Centenary since death of Walter von der Vogelweide
coin
2 shilling 1931

Ag
Mozart
coin
1 shilling 1924

Ag
coin
1 shilling 1926

Ag
coin
1 shilling 1935

Cu-Ni
coin
1/2 shilling 1925

Ag
coin
50 groschen 1935

Cu-Ni
coin
10 groschen 1925

Cu-Ni
coin
5 groschen 1934

Cu-Ni
coin
2 groschen 1929

Bro
coin
1 groschen 1928

Bro

 

Reform 1946
Shilling=100 groschen

coin
50 shilling 1970

Ag
Karl Renner
coin
50 shilling 1978

Ag
Mozart
coin
50 shilling 1989
Cu-Ni plated Ni/Brass
Johann Strauss
coin
50 shilling 2000
Cu-Ni plated Ni/Brass
Sigmund Freud
coin
50 shilling 2000
Cu-Ni plated Ni/Brass
Ferdinand Porsche
coin
25 shilling 1956

Ag
coin
25 shilling 1957

Ag
800 Years of Mariazell Basilica
coin
25 shilling 1957

Ag
coin
25 shilling 1960

Ag
Carinthia Plebesicite
coin
25 shilling 1962

Ag
Brukner
coin
25 shilling 1964

Ag
Grillparzer
coin
25 shilling 1968

Ag
Hildebrandt
coin
25 shilling 1972

Ag
Zieurer
coin
20 shilling 1980

Cu-Al-Ni
coin
20 shilling 1982

Cu-Al-Ni
250th Anniversary of Joseph Gaydn
coin
20 shilling 1987

Cu-Al-Ni
coin
20 shilling 1993

Cu-Al-Ni
coin
20 shilling 1996

Cu-Al-Ni
coin
20 shilling 1999

Cu-Al-Ni
coin
10 shilling 1973

Ag
coin
10 shilling 1977

Cu-Ni
coin
5 shilling 1952

Al
coin
5 shilling 1968

Ag
coin
5 shilling 1979

Cu-N
coin
2 shilling 1946

Al
coin
1 shilling 1952

Al
coin
1 shilling 1986

Al-Bro
coin
50 groschen 1955

Al
coin
50 groschen 1974

Al-Bro
coin
20 grosch 1954

Al-Bro
coin
10 groschen 1948

Zn
coin
10 groschen 1957

Al
coin
5 groschen 1973

Zn
coin
2 groschen 1954

Al
coin
1 groschen 1947

Zn

 

Reform 1999
Euro=100 cents

coin
1 euro 2008
Brass/Cu-Ni
coin
50 cents 2003
Brass
coin
20 cents 2003
Brass
coin
20 cents 2008
Brass
coin
10 cents 2012
Brass
coin
5 cents 2002
Cu plated St
coin
2 cents 2013
Cu plated St
coin
1 cent 2011
Cu plated St

 

 

Vienna - phototrip