logo ONLINE COINS CATALOG
 


 

City of Hannover

Taler=24 grosch; Taler=36 mariengrosch; Grosch=12 pfennig

coin
4 mariengrosch 1667
Ag
VON FEINEM SILBER / IIII MARIEGROSS
HANNOVER 1667