logo ОНЛАЙН КАТАЛОГ МОНЕТ
 


 

 

Каталог монет Казахстана
юбилейные монеты

Здесь - монеты Казахстана регулярного чекана

 

Республика Казахстан

Тенге=100 тыин

 

coin
100 тенге 2003
Сu-Ni/Brass
10 лет тенге - архар
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
$5-7
coin
100 тенге 2003
Сu-Ni/Brass
10 лет тенге - барс
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
$5-7
coin
100 тенге 2003
Сu-Ni/Brass
10 лет тенге - волк
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
$5-7
coin
100 тенге 2003
Сu-Ni/Brass
10 лет тенге - петух
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
$5-7
Казахстан 100 тенге - Kazakstan 100 tenge 2016 Ergaly
100 тенге 2016
Cu-Ni
100 лет Хамиту Ергалиеву (писатель)
100 ЖЫЛ 2016 ХАМИТ ЕРГАЛИ
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
100 тенге 2016
Сu-Ni
150 лет Алихану Букейханову
150 ЖЫЛ 20.06 АЛИХАН БАКЕЙХАН
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
100 тенге 2016
Сu-Ni
Корейская сказка "Легенда о Тангуне"
ТАНГУН ТУРАЛЫ АНЫЗ 2016
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
Казахстан 100 тенге - Kazakstan 100 tenge 2016
100 тенге 2016
Cu-Ni
Обряд Кыркынан Шыгару
2016 КЫРКЫНАН ШЫГАРУ
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
$2-3
coin
100 тенге 2016
Сu-Ni
Абулхаир-хан
2016 АБIЛКАЙЫР ХАН
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 1999
Сu-Ni
Миллениум
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАН MILLENIUM / 1999
$40-45
coin
50 тенге 2000
Сu-Ni
1500 лет городу Туркестан
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТУРКИСТАН АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСI / 1500 ЖЫЛ / 2000
$50-60
coin
50 тенге 2001
Сu-Ni
10 лет Независимости
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТАУЕЛСIЗ КАЗАКСТАНГА 10 ЖЫЛ / 2001 / 10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА
$25-30
coin
50 тенге 2002
Сu-Ni
100 лет Габидену Мустафину
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ГАБИДЕН МУСТАФИН / 1902 2002
$3-5
coin
50 тенге 2002
Сu-Ni
100 лет Габиту Мусрепову
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ГАБИТ МУСРЕПОВ / 1902 2002
$5-7
coin
50 тенге 2003
Сu-Ni
200 лет Махамбету Утемисову
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
МАХАМБЕТ 200 / 2003
$3-5
coin
50 тенге 2004
Сu-Ni
100 лет Абилхану Кастееву
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
А.КАСТЕЕВ 100 ЖЫЛ / 2004
$5-7
coin
50 тенге 2004
Сu-Ni
100 лет Алкею Маргулану
А.МАРГУЛАН 100 ЖЫЛ / 2004
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$3-5
coin
50 тенге 2005
Сu-Ni
10 лет Конституции
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 10 ЖЫЛ / 2005
$7-10
coin
50 тенге 2005
Сu-Ni
60 лет Победы
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
УЛЫ ЖЕНIСКЕ 60 ЖЫЛ / 1945-2005 / 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ / 2005
$25-30
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
Звезда ордена Алтын Киран
Order Altin Kiran
ЗВЕЗДА ОРДЕНА АЛТЫН КЫРАН ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$5-7
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
Знак ордена Алтын Киран
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ЗНАК ОРДЕНА АЛТЫН КЫРАН ОРДЕНIНIН БЕЛГIСI / 2006
$5-7
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
100 лет Ахмеду Жубанову
АХМЕД ЖУБАНОВ / 1906-2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$4-6
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
Обряд Бесикке Салу
БЕСIККЕ САЛУ / 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
$25-30
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
40 лет Первому выходу в открытый Космос
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ГАРЫШ КОСМОС / SPACE 2006
$13-15
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
Алтайский Улар
АЛТАЙ УЛАРЫ TETRAOGALLUS ALTAICUS /2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$14-17
coin
50 тенге 2006
Сu-Ni
20 лет декабрьским событиям 1986 (Желтоксан)
20 ЖЫЛ / 1986 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$6-8
coin
50 тенге 2007
Сu-Ni
50 лет первому искусственному спутнику Земли
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ТУНГЫШ ЖАСАНДЫ ЖЕР СЕРНI / THE FIRST SPACE SATTELITE OF THE EARTH / 1967-2007
$10-12
coin
50 тенге 2008
Сu-Ni
Тянь-Шанский бурый медведь
ТАНЬ-ШАНЬ КОНЫР АЮЫ / URSUS ARCTOS ISABELLINUS / 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$12-15
coin
50 тенге 2008
Сu-Ni
Космический корабль "Восток"
ВОСТОК ГАРЫШ КЕМЕСI / SPACESHIP VOSTOK / 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
$7-10
coin
50 тенге 2008
Сu-Ni
Звезда ордена Данк
ЗВЕЗДА ОРДЕНА ДАНК ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$5-7
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
Индийский дикобраз
УНДI ЖАЙРАСЫ / HYSTRIX LEUCURA SATURNINI / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$4-6
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
Орден Парасат
ПАРАСАТ ОРДЕНI ОРДЕН ПАРАСАТ / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$3-4
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
Космический корабль "Союз-Аполлон"
СОЮЗ-АПОЛЛОН / SOYUZ-APOLLO / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
$7-10
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
100 лет Талеу Басенову
100 ЖЫЛ/ ТАЛЕУ БАСЕНОВ 50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$2-3
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
Звезда Ордена Достык
ЗВЕЗДА ОРДЕНА ДОСТЫК ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$3-4
coin
50 тенге 2009
Сu-Ni
Обряд Беташар
БЕТАШАР / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
$5-7
coin
50 тенге 20
10
Сu-Ni
Знак ордена Курмет
ЗНАК ОРДЕНА КУРМЕТ ОРДЕНIНIН БЕЛГIСI / 2010
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$3-4
coin
50 тенге 2010
Сu-Ni
Обряд Отау Катеру
ОТАУ КАТЕРУ / 2010
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
$7-10
coin
50 тенге 2011
Сu-Ni
Города Казахстана - Актобе (Актюбинск)
50 ТЕНГЕ
АКТОБЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2011
$2-3
coin
50 тенге 2011
Сu-Ni
Города Казахстана - Оскемен (Усть-Каменогорск)
50 ТЕНГЕ
ОСКЕМЕН / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2011
$2-3
coin
50 тенге 2011
Сu-Ni
Города Казахстана - Караганда
50 ТЕНГЕ
КАРАГАНДЫ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2011
$2-3
coin
50 тенге 2012
Сu-Ni
Города Казахстана - Павлодар
50 ТЕНГЕ
ПАВЛОДАР / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2012
$2-3
coin
50 тенге 2012
Сu-Ni
Города Казахстана - Актау
50 ТЕНГЕ
АКТАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2012
$2-3
coin
50 тенге 2012
Сu-Ni
Города Казахстана - Атырау (Гурьев)
50 ТЕНГЕ
АТЫРАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2012
$2-3
coin
50 тенге 2012
Сu-Ni
100 лет Динмухамеду Кунаеву
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Д.А.КОНАЕВ / 1912-2012
$2-3
coin
50 тенге 2012
Сu-Ni
Навруз
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ / 2012
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Длинноиглый ёж
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / 2013
КАРА КIРПI / HEMIECHINUS HYPOMELAS
$2-3
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
100 лет Макану Тулебаеву
МУКАН ТУЛЕБАЕВ / 1913-2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Обряд Суйиндир
СУIНДIР / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
120 лет Мугжану Жумабаеву
МУГЖАН ЖУМАБАЕВ / 120 ЖЫЛ / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Алдар-Косе
АЛДАР-КОСЕ / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
20 лет тенге
ТЕНГЕГЕ 20 ЖЫЛ 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Сказка о Колобке
2013 / БАУЫРСАК КОЛОБОК
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Обряд Шурале
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШУРАЛЕ 2013
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Города Казахстана - Костанай (Кустанай)
50 ТЕНГЕ
КОСТАНАЙ КОСТАНАЙ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2013
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
Города Казахстана - Тараз (Джамбул)
50 ТЕНГЕ
ТАРАЗ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2013
~$1
coin
50 тенге 2013
Сu-Ni
МКС
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
XFC / МКС / INTERNATIONAL SPACE STATION / 2013
$1-2
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Космический корабль "Буран"
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
БУРАН / 2014 / BURAN
$1-2
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
200 лет Тарасу Шевченко
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
2014 ТАРАС ШЕВЧЕНКО 200 ЖЫЛ РОКIВ
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Чокан Валиханов
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
2014 ШОКАН
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Обряд Кокпар
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОКПАР 2014
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Сирко - украинская сказка
СIРКО / 2014
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Сокровища степи - Тайказан
2014 / 50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
ДАЛА КАЗЫНАСЫ ТАЙКАЗАН / TREASURES OF THE STEPPE TAIKAZAN
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Манул
САГАНШЫ FELIS MANUL
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
$1-2
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Города Казахстана - Кызыл-Орда
50 ТЕНГЕ
КЫЗЫЛОРДА / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2014
~$1
coin
50 тенге 2014
Сu-Ni
Города Казахстана - Орал (Уральск)
50 ТЕНГЕ
ОРАЛ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2014
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Города Казахстана - Кокшетау (Кокчетав)
50 ТЕНГЕ
КОКШЕТАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Города Казахстана - Шымкент (Чимкент)
50 ТЕНГЕ
ШЫМКЕНТ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Города Казахстана - Астана
50 ТЕНГЕ
АСТАНА / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Города Казахстана - Алма-Ата
50 ТЕНГЕ
АЛМАТЫ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Ассамблея Народов Казахстана
2015 КАЗАКСТАН ХАЛКЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫНЖЫЛЫ 2015 ГОД АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
550 лет Казахскому Ханству
КАЗАК ХИНДЫГЫНА 550 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
20 лет Конституции
КАЗАКСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНЫ / 20 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$1-2
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
170 лет Абаю Кунанбаеву
АБАЙ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
100 лет Малику Габдуллину
МАЛИК ГАБДУЛЛИН / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
70 лет Победе
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
УЛЫ ЖЕНIСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ / 1945-2015
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
100 лет Жумабеку Ташенову
ЖУМАБЕК ТАШЕНЕВ / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
100 лет Ермухану Бекмаханову
ЕРМУХАН БЕКМАХАНОВ / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
100 лет Илиясу Есенберлину
IЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Устюртский муфлон (Туркменский горный баран)
УСТIРТ МУФЛОНЫ OVIS ORIENTALIS ARCAL / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Ходжа Насреддин
ХОЖАНАСЫР НАСРIДДIН АФАНДI / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
$1-2
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Космический аппарат Венера-10
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ВЕНЕРА-10 2015 VENERA-10
~$1
coin
50 тенге 2015
Сu-Ni
Обряд Бата
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАТА 2015
$1-2
coin
20 тенге 1995
Сu-Ni
50 лет ООН
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
UNITED NATIONS БИРКИКЕН БIРIККЕН УАТТАР УИЫМЫ 50 / 1945-1995
~$1
coin
20 тенге 1996
Сu-Ni
5 лет Независимости
ТОУЕЛСIЗ КАЗАКСТАНГА / 1996 / 5 ЖЫЛ
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$1-2
coin
20 тенге 1996
Сu-Ni
150 лет Джамбулу Джабаеву
ЖАМБЫЛ / 150 ЖЫЛ / 1996
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
$3-4
coin
20 тенге 1997
Сu-Ni
Год согласия и памяти
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТАТУЛЫК ПЕН ЕСКЕ АЛУ ЖЫЛЫ / ГОД СОГЛАСИЯ И ПАМЯТИ / 1997
$4-6
coin
20 тенге 1997
Сu-Ni
100 лет Мухтару Ауэзову
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
МУХТАР АУЕЗОВ / 1897 1997
$4-6
coin
20 тенге 1998
Сu-Ni
Астана - новая столица
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАНЫН ЖАНА АСТАНАСЫ НОВАЯ СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА АСТАНА / 1998
$6-7
  coin
20 тенге 1999
Сu-Ni
100 лет Канышу Сотбаеву
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
К.И.СОТБАЕВ 1999 / 100 ЖЫЛ
$5-6
 

 

 

 

* Стоимость монет приблизительная и актуальна только для монеты такого же типа (нередкого года) и в аналогичной сохранности.