logoонлайн каталог монет

Каталог монет Бахавалпура

Индийское Княжество Бахавалпур

Рупия Бахавалпура=16 анн; Анна=4 пайса

 

Садиг Мухаммед Хан (1907-1947)

монета Бахавалпур 1/4 анны 1940
1/4 анны 1940

медь
ONE QUARTER ANNA / BAHAWALPUR STATE
AL-HAJ SADIQ MOHAMMED V ABBASI / 1940
Стоимость монеты - $5-6
монета Бахавалпур 1 пайс 1923
1 пайс 1923

медь
Стоимость монеты - $4-5
монета Бахавалпур 1/2 пайса 1940
1/2 пайса 1940

медь
1/2 PICE / BAHAWALPUR STATE
AL-HAJ SADIQ MOHAMMED V ABBASI / 1940
Стоимость монеты - $4-5

 

 

 

 

 

©2001