logoонлайн каталог монет

 

Каталог монет Египта до 1953

 

Египет в составе Оттоманской Империи (1517-1914)

Куруш (гирш, пиастр)=40 пар

 

Абдул Азиз султан Турции (1861-1876)

монета Египет 20 пар 1864
20 пар 18
64
бронза
5 / 1277
20
Стоимость монеты - $3-5
монета Египет 10 пар 1864
10 пар 1864

бронза
5 / 1277
10
Стоимость монеты - $3-5

 

 

Абдул Хамид II султан Турции (1876-1909)

монета Египет 5 курушей 1898
5 курушей 1898

серебро
24 / 1293
5
Стоимость монеты - $8-10
монета Египет 1 куруш 1884
1 куруш
1884
серебро
10 / 1293
1
Стоимость монеты - $10-15
монета Египет 1 куруш 1884
1 куруш 1903

медно-никелевый сплав
29 / 1293
1
Стоимость монеты - $6-8
монета Египет 5/10 куруша 1885
5 ашар-аль-куруш (5/10 куруша)
1885
медно-никелевый сплав
5 / 1293
11
Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 2/10 куруша 1902
2 ашар-аль-куруш (2/10 куруша) 190
2
медно-никелевый сплав
2 / 1293
28
Стоимость монеты - $2-4
монета Египет 1/10 куруша 1886
1 ашар-аль-куруш (1/10 куруша) 1886

медно-никелевый сплав
1 / 1293
12
Стоимость монеты - $3-5
монета Египет 2 пары 1900
2 пары 1900

бронза
2 / 1293
26
Стоимость монеты - $3-5

 

 

Мухаммад V султан Турции (1909-1914)

монета Египет 1 куруш 1911
1 куруш
1911
медно-никелевый сплав
4 / 1327
1
Стоимость монеты - $4-6
монета Египет 5/10 куруша 1911
5 ашар-аль-куруш (5/10 куруша)
1911
медно-никелевый сплав
5 / 1327
4
Стоимость монеты - $2-3
монета Египет 2/10 куруша 1913
2 ашар-аль-куруш (2/10 куруша) 1913
медно-никелевый сплав
2 / 1327
6
Стоимость монеты - $1-3
монета Египет 1/10 куруша 1910
1 ашар-аль-куруш (1/10 куруша)  1910

медно-никелевый сплав
1 / 1327
2
Стоимость монеты - $1-3
монета Египет 2 пары 1910
2 пары 1910

бронза
2 / 1327
2
Стоимость монеты - $2-4

 

 

Британский Протекторат (1914-1922)

Фунт=100 пиастров; Пиастр=10 милльемов 

 

Хусейн Камил (1914-1917)

монета Египет 20 пиастров 1916
20 пиастров 1916

серебро
20 PIASTRES / 1916 1335
1333
Стоимость монеты - $40-60
монета Египет 10 пиастров 1916
10 пиастров 1916

серебро
10 PIASTRES / 1916 1335
1333
Стоимость монеты - $25-30
монета Египет 5 пиастров 1917
5 пиастров 1917

серебро
5 PIASTRES / 1917 1335
1333
Стоимость монеты - $10-15
монета Египет 2 пиастра 1917
2 пиастра 1917

серебро
2 PIASTRES / 1917 1335
1333
Стоимость монеты - $8-12
монета Египет 10 милльемов 1917
10 милльемов 1917

медно-никелевый сплав
10 / TEN MILLIEMES
1917 1335 / 1333
Стоимость монеты - $1-3
монета Египет 5 милльемов 1917
5 милльемов 1917

медно-никелевый сплав
5 / FIVE MILLIEMES
1917 1335 / 1333
Стоимость монеты - $1-3
монета Египет 2 милльема 1916
2 милльема 1916

медно-никелевый сплав
2 / 1916 / MILLIEMES
1335 / 1333
Стоимость монеты - $1-3
монета Египет 1 милльем 1917
1 милльем 1917

медно-никелевый сплав
1 / 1917 / MILLIEME
1335 / 1333
Стоимость монеты - $2-4
монета Египет 1/2 милльема 1917
1/2 милльема 1917

бронза
1/2 / 1917 1335
1333
Стоимость монеты - $12-15

 

 

Королевство Египет (1922-1952)

Египетский Фунт=100 пиастров; Пиастр=10 милльемов 

 

 Ахмед Фуад I (1922-1936)

монета Египет 2 пиастра 1923
2 пиастра 1923

серебро
1923 / 1342

Стоимость монеты - $10-15
монета Египет 10 милльемов 1924
10 милльемов 1924

медно-никелевый сплав
10 / 1924 1342

Стоимость монеты - $2-3
монета Египет 10 милльемов 1935
10 милльемов 1935

медно-никелевый сплав
10 / 1935 1354

Стоимость монеты - $5-6
монета Египет 5 милльемов 1924
5 милльемов 1924

медно-никелевый сплав
5 / 1924 1342

Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 5 милльемов 1935
5 милльемов 1935

медно-никелевый сплав
5 / 1933 1352

Стоимость монеты - $3-5
монета Египет 2,5 милльема 1933
2,5 милльема 1933

медно-никелевый сплав
 2 1/2 / 1933 1352

Стоимость монеты - $4-7
монета Египет 2 милльема 1924
2 милльема 1924

медно-никелевый сплав
 2 / 1924 1342

Стоимость монеты - $3-4
монета Египет 2 милльема 1929
2 милльема 1929

медно-никелевый сплав
 2 / 1929 1348

Стоимость монеты - $2-4
монета Египет 1 милльем 1935
1 милльем 1935

бронза
1 / 1354 / 1935

Стоимость монеты - $2-3

 

 

Фарук (1936-1952)

монета Египет 5 пиастров 1939
5 пиастров 1939

серебро
5 / 1939-1358

Стоимость монеты - $8-10
монета Египет 2 пиастра 1937
2 пиастра 1937

серебро
2 / 1937-1356

Стоимость монеты - $3-4
монета Египет 2 пиастра 1944
2 пиастра 1944

серебро
2 / 1944-1363

Стоимость монеты - $5-7
монета Египет 10 милльемов 1938
10 милльемов 1938

медно-никелевый сплав
10 / 1938 / 1357

Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 10 милльемов 1943
10 милльемов 1943

бронза
10 / 1943 / 1362

Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 5 милльемов 1938
5 милльемов 1938

бронза
5 / 1938 / 1357

Стоимость монеты - $2-3
монета Египет 5 милльемов 1941
5 милльемов 1941

медно-никелевый сплав
5 / 1941 / 1360

Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 2 милльема 1938
2 милльема 1938

медно-никелевый сплав
2 / 1938 / 1357

Стоимость монеты - $4-5
монета Египет 1 милльем 1938
1 милльем 1938

бронза
1 / 1938-1357

Стоимость монеты - $1-2
монета Египет 1 милльем 1938
1 милльем 1938

медно-никелевый сплав
1 MILLIEME
1938 1357
Стоимость монеты - $4-5

 

Далее - современные Египетские монеты

 

 

 

 

На главную страницу каталога

 

©2001