Friedberg - free Coin's catalog online
logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Imperial City of Friedberg

Taler=90 kreutzer; Kreutzer=4 pfennig; Pfennig=2 heller

coin
1/2 batzen (2 kreutzer) 1590

Ag
RVDOL 2 IMP AVG P F DEC
FRID WETTERAV CAST 1590