logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Kingdom of Hungary

Grosch=12 denar; Denar=2 obol

 

Anonymous coinage (1095-1161)

coin
ND
Ag
coin
ND
Bro

 

 

Coloman (1095-1114)

coin
ND
Ag
CALMAN RE

 

 

Istvan (Stephan) II (1114-1131)

coin
ND
Ag
coin
ND
Ag

 

 

Bela II (1131-1141)

coin
ND
Ag
coin
ND
Ag

 

 

Bela III (1172-1196)

coin
follis ND
Bro
SANCTA MARIA
coin
follis ND
Bro
SANCTA MARIA

 

 

Andrew II (1205-1235)

coin
ND
Ag

 

 

Bela IV (1235-1270)

coin
denar ND
Ag
REGIS P HVNGARI
BELA REX
coin
obol ND
Ag
BELA REX
coin
obol ND
Ag
BELA REX
coin
ND
Ag
coin
ND
Ag

 

 

Istvan (Stephan) V (1270-1272)

coin
obol ND
Ag
MONETA VNGARIE
N

 

 

Carl I Robert (1307-1342)

coin
denar ND
Ag

M REGIS HVNGARIE
coin
denar ND
Billon
M REGIS VNGARIE
KAROLI REGIS
coin
obol ND
Ag
K
M REGIS KARVLI
coin
obol ND
Ag
M REGIS KARVLI

 

 

Lajos (Louis) I "Great" (1342-1382)

coin
denar ND
Ag
REGIS HVNGARIAE
MONETA LVDOVICI

 

 

Maria (1382-1395)

coin
denar ND (1383)
Ag
MONETA MARIE
REGINE VNGARIE

 

 

Zigmund (Sigismund) I (1387-1437)

coin
denar ND
Ag
MON SIGISMVNDI
REGIS VNGARIE ET C
coin
denar ND
Ag
MON SIGISMVNDI
REGIS VNGARIE ET C
coin
parvus (1/3 denar)
ND
Ag
coin
quarting (1/4
denar)
ND
Billon

 

Taler=90 kreutzer; Kreutzer=4 denar; Denar=2 obol

 

Ulaslo (Vladislav) I (1440-1444)

coin
denar ND
Ag
M WLADISLAI REGIS
REGIS VNGARIE ET C
coin
denar ND
Billon
REGIS VNGARIE ET CETERERA
MONETA WLADISLAI DEI GRA
coin
obol ND
Billon
M WLADISLAI DEI
REGIS VNGARIE E C

 

 

Interregnum (1444-1446) 

coin
denar ND
Billon
MONETA REGNI VNGARIE
DALMACIE CROACIE ETC

 

 

Matyas (Matthias) I  Corvinus (1458-1490)

coin
denar ND
Billon
REGIS NVNGARIE E
MONETA MATHIE DEI
coin
denar ND
Ag
MATHIV R VNGARIE
PATRON VNGARIE
coin
denar ND
Billon
REGIS NVNGARIE
MONETA MATHIE DE
coin
denar ND
Ag
REGIS NVNGARIE
MONETA MATHIE DEI
coin
denar ND
Billon
REGIS NVNGARIE
MONETA MATHIE DE
coin
obol ND
Billon
REGIS NVNGARIE
MONETA MATHIE DEI G

 

 

Ulaslo (Vladislav) II (1490-1516)

coin
denar ND (1500-02)
Ag
PATRONA VNGARIE
M WLADISLAI R VNGAR
coin
denar 1515
Ag
PATRONA VNGARIE
WLADISLAI R VNGARIE 1515
coin
obol ND
Ag

 

 

Lajos (Louis) II (1516-1526)

coin
denar 1521
Ag
coin
denar 1525
Ag
LVDOVICVS R VNGARI 1525
PATRONA VNGARIE

 

 

Ferdinand I Imperator since 1558 (1526-1564)

coin
denar 1537
Ag
FERDINAND DG R VNG 1536
PATRONA HVNGARIE
coin
denar 156
3
Ag
FER I DG RO I AV GE HV B R / 1563
PATRONA HVNGARIE
coin
obol 1537
Ag

 

 

Maximilian II Imperator (1564-1576)

coin
denar
1576
Ag
MAXIM II RO I S AV G HV B R / 1564
PATRONA VNGARIE

 

 

Rudolf II Imperator (1576-1608)

coin
denar
1579
Ag
RVDO II RO I S AV G H B R / 1579
PATRONA VNGARIE
coin
denar
1584
Ag
RVD II DG RO S AV G H B R
PATRONA HVNG 1584

 

 

Matthias II (Imperator Matthias I) (1608-1619)

coin
denar 1613
Ag
MAT II DG RO I H B REX 1613
PATRONA HVNGARI

 

 

Ferdinand II Imperator (1619-1637)

coin
denar 1628
Ag
FER II DG R I S A G H B REX / 1628
PATRONA HVNGARI

 

 

Leopold I Imperator (1657-1705)

coin
15 kreutzer 1676

Ag
LEOPOLD DG R I S A G H B REX (XV)
PATRONA HVNGARIAE 1676
coin
15 kreutzer 1676

Ag
LEOPOLD D DG R I S A G H B REX (XV)
PATRONA HVNGARIAE 1676
coin
15 kreutzer 1682

Ag
LEOPOLD D DG R I S A G H B REX (XV)
PATRONA HVNGARIAE 1682
coin
15 kreutzer 1689

Ag
LEOPOLD D DG R I S A G H B REX (XV)
PATRONA HVNGARIAE 1689
coin
6 kreutzer 1671

Ag
LEOPOLDVS DG R I S A G E H V B REX (VI)
PATRONA HVNGARIAE 1682
coin
3 kreutzer 1665

Ag
LEOPOLD DG R I S A G H B REX (VI)
PATRONA HVNGARIAE 1665
coin
3 kreutzer 1690

Ag
LEOPOLD DG R I S A G H B REX (VI)
PATRONA HVNGARIAE 1690
coin
poltura (1,5
kreutzer) 1700
Ag
POLTURA 1700
LEOPOLD DG R I S A G E B REX
coin
denar
1684
Ag
LEOPOLD DG R I S A G H B REX
PATRONA HVNGA 1684
coin
denar 1690
Ag
LEOPOLD DG R I S A G E B REX
PATRONA HVNGA 1690

 

 

Maria-Theresia (1740-1780)

coin
poltura (1,5
kreutzer) 1763
Cu
coin
1 denar 1763
Cu
coin
1 denar 1767
Cu

 

 

Joseph II Imperator (1780-1790)

coin
1 taler 1782

Ag
coin
1/2 taler 1782

Ag

 

 

Ferdinand V (Imperator Ferdinand I) (1835-1848)

coin
20 kreutzer 1840

Ag
coin
20 kreutzer 1848

Ag

 

 

Revolution 1848-1849

coin
6 kreutzer 1849

Ag
coin
3 kreutzer 1849
Cu

 

 

Reform 1857
Forint=60 kreutzer

 

Franz-Joseph I Imperator (1848-1916)

coin
1 forint 1881

Ag
coin
20 kreutzer 1869

Ag
coin
10 kreutzer 1869

Ag
coin
10 kreutzer 1870

Ag
coin
4 kreutzer 1868
Cu
coin
1 kreutzer 1868

Cu

 

 

Reform 1892
Korona =100 filler

Hungary 5 corona 1907
5 korona 1907

Ag
coin
5 korona 1908

Ag
50 years of rule
coin
2 korona 1912

Ag
coin
1 korona 1894

Ag
coin
1 korona 1896

Ag
coin
1 korona 1915

Ag
coin
20 filler 1894

Ni
coin
10 filler 1894

Ni
coin
10 filler 1915
Cu-Ni-Zn
coin
2 filler 1894

Bro
coin
1 filler 1894

Bro
 

 

 

Carl I Imperator (1916-1918)

coin
20 filler 1916

St
coin
2 filler 1917

Iron

 

 

Reform 1926
Penge=100 filler

 

Horthy regent (1920-1944)

coin
5 penge 1930

Ag
10 years of rule
coin
5 penge 1938

Ag
900 Years since the Death of Saint Stephen
coin
5 penge 1939

Ag
coin
5 penge 1943

Al
75th Years of Horthy
coin
2 penge 1929

Ag
coin
2 penge 1935

Ag
200 Years since Death of Rakoczi
coin
2 penge 1936

Ag
50 Years since Death of List
coin
2 penge 1942

Al
coin
1 penge 1938

Ag
coin
1 penge 1941

Al
coin
50 filler 1926

Cu-Ni
coin
20 filler 1926

Cu-Ni
coin
20 filler 1944

Iron
coin
10 filler 1927

Cu-Ni
coin
10 filler 1942

St
coin
2  filler 1937

Bro
coin
2  filler 1940

Iron
coin
2  filler 1943

Zn
coin
1  filler 1938

Bro

 

 

Provisional Government (1944-1946)

coin
5 penge 1945

Al