См. также - монеты Казахстана регулярного чекана

Юбилейные монеты Казахстана каталог с ценами

Республика Казахстан

Казахстанский Тенге=100 тыин

монета Казахстан 100 тенге 2003
100 тенге 2003

биметалл - медно-никелевый сплав/латунь
10 лет тенге - архар
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 100 тенге 2003
100 тенге 2003

биметалл - медно-никелевый сплав/латунь
10 лет тенге - барс
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 100 тенге 2003
100 тенге 2003

биметалл - медно-никелевый сплав/латунь
10 лет тенге - волк
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 100 тенге 2003
100 тенге 2003

биметалл - медно-никелевый сплав/латунь
10 лет тенге - петух
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2003 / ТЕНГЕГЕ 10 ЖЫЛ
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 100 тенге 2006
100 тенге 2005

биметалл - медно-никелевый сплав/латунь
60 лет ООН
100 ТЕНГЕ
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2005 / UNITED NATIONS 60 A TIME FOR RENEWAL
Примерная стоимость - $6-8

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
100 лет Хамиту Ергалиеву (писатель)
100 ЖЫЛ 2016 ХАМИТ ЕРГАЛИ
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
150 лет Алихану Букейханову
150 ЖЫЛ 20.06 АЛИХАН БАКЕЙХАН
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
Корейская сказка "Легенда о Тангуне"
ТАНГУН ТУРАЛЫ АНЫЗ 2016
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
Обряд Кыркынан Шыгару
2016 КЫРКЫНАН ШЫГАРУ
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
Абулхаир-хан
2016 АБIЛКАЙЫР ХАН
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 100 тенге 2016
100 тенге 2016

медно-никелевый сплав
Алиби Джангельдин
100 ЖЫЛ 2016 / ТОКТАГАЛИ ЖАНГЕЛДИН
100 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

 

монета Казахстан 50 тенге 1999
50 тенге 1999

медно-никелевый сплав
Миллениум
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАН MILLENIUM / 1999
Примерная стоимость - $40-45

 

монета Казахстан 50 тенге 2000
50 тенге 2000

медно-никелевый сплав
1500 лет городу Туркестан
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТУРКИСТАН АХМЕТ ЯСАУИ КЕСЕНЕСI / 1500 ЖЫЛ / 2000
Примерная стоимость - $50-60

 

монета Казахстан 50 тенге 2001
50 тенге 2001

медно-никелевый сплав
10 лет Независимости
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТАУЕЛСIЗ КАЗАКСТАНГА 10 ЖЫЛ / 2001 / 10 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ КАЗАХСТАНА
Примерная стоимость - $25-30

 

монета Казахстан 50 тенге 2002
50 тенге 2002

медно-никелевый сплав
100 лет Габидену Мустафину
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ГАБИДЕН МУСТАФИН / 1902 2002
Примерная стоимость - $3-5

 

монета Казахстан 50 тенге 2002
50 тенге 2002

медно-никелевый сплав
100 лет Габиту Мусрепову
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ГАБИТ МУСРЕПОВ / 1902 2002
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 50 тенге 2003
50 тенге 2003

медно-никелевый сплав
200 лет Махамбету Утемисову
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
МАХАМБЕТ 200 / 2003
Примерная стоимость - $3-5

 

монета Казахстан 50 тенге 2004
50 тенге 2004

медно-никелевый сплав
100 лет Абилхану Кастееву
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
А.КАСТЕЕВ 100 ЖЫЛ / 2004
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 50 тенге 2004
50 тенге 2004

медно-никелевый сплав
100 лет Алкею Маргулану
А.МАРГУЛАН 100 ЖЫЛ / 2004
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $3-5

 

монета Казахстан 50 тенге 2005
50 тенге 2005

медно-никелевый сплав
10 лет Конституции
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 10 ЖЫЛ / 2005
Примерная стоимость - $7-10

 

монета Казахстан 50 тенге 2005
50 тенге 2005

медно-никелевый сплав
60 лет Победы
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
УЛЫ ЖЕНIСКЕ 60 ЖЫЛ / 1945-2005 / 60 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ / 2005
Примерная стоимость - $25-30

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
Звезда ордена Алтын Киран
Order Altin Kiran
ЗВЕЗДА ОРДЕНА АЛТЫН КЫРАН ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
Знак ордена Алтын Киран
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ЗНАК ОРДЕНА АЛТЫН КЫРАН ОРДЕНIНIН БЕЛГIСI / 2006
Примерная стоимость - $5-7

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
100 лет Ахмеду Жубанову
АХМЕД ЖУБАНОВ / 1906-2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $4-6

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
Обряд Бесикке Салу
БЕСIККЕ САЛУ / 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - $25-30

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
40 лет Первому выходу в открытый Космос
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ГАРЫШ КОСМОС / SPACE 2006
Примерная стоимость - $13-15

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
Алтайский Улар
АЛТАЙ УЛАРЫ TETRAOGALLUS ALTAICUS /2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $14-17

 

монета Казахстан 50 тенге 2006
50 тенге 2006

медно-никелевый сплав
20 лет декабрьским событиям 1986 (Желтоксан)
20 ЖЫЛ / 1986 2006
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $6-8

 

монета Казахстан 50 тенге 2007
50 тенге 2007

медно-никелевый сплав
50 лет первому искусственному спутнику Земли
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ТУНГЫШ ЖАСАНДЫ ЖЕР СЕРНI / THE FIRST SPACE SATTELITE OF THE EARTH / 1967-2007
Примерная стоимость - $10-12

 

монета Казахстан 50 тенге 2008
50 тенге 2008

медно-никелевый сплав
Тянь-Шанский бурый медведь
ТАНЬ-ШАНЬ КОНЫР АЮЫ / URSUS ARCTOS ISABELLINUS / 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $12-15

 

монета Казахстан 50 тенге 2008
50 тенге 2008

медно-никелевый сплав
Космический корабль "Восток"
ВОСТОК ГАРЫШ КЕМЕСI / SPACESHIP VOSTOK/ 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Примерная стоимость - $7-10

 

монета Казахстан 50 тенге 2008
50 тенге 2008

медно-никелевый сплав
Звезда ордена Данк
ЗВЕЗДА ОРДЕНА ДАНК ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2008
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
Индийский дикобраз
УНДI ЖАЙРАСЫ / HYSTRIX LEUCURA SATURNINI / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $4-6

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
Орден Парасат
ПАРАСАТ ОРДЕНI ОРДЕН ПАРАСАТ / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $3-4

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
Космический корабль "Союз-Аполлон"
СОЮЗ-АПОЛЛОН / SOYUZ-APOLLO/ 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Примерная стоимость - $7-10

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
100 лет Талеу Басенову
100 ЖЫЛ/ ТАЛЕУ БАСЕНОВ
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
Звезда Ордена Достык
ЗВЕЗДА ОРДЕНА ДОСТЫК ОРДЕНIНIН ЖУЛДЫЗЫ / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $3-4

 

монета Казахстан 50 тенге 2009
50 тенге 2009

медно-никелевый сплав
Обряд Беташар
БЕТАШАР / 2009
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - $5-7

 

монета Казахстан 50 тенге 2010
50 тенге 2010

медно-никелевый сплав
Знак ордена Курмет
ЗНАК ОРДЕНА КУРМЕТ ОРДЕНIНIН БЕЛГIСI / 2010
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $3-4

 

монета Казахстан 50 тенге 2010
50 тенге 2010

медно-никелевый сплав
Обряд Отау Катеру
ОТАУ КАТЕРУ / 2010
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - $7-10

 

монета Казахстан 50 тенге 2011
50 тенге 2011

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Актобе (Актюбинск)
50 ТЕНГЕ
АКТОБЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/ 2011
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2011
50 тенге 2011

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Оскемен (Усть-Каменогорск)
50 ТЕНГЕ
ОСКЕМЕН / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/ 2011
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2011
50 тенге 2011

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Караганда
50 ТЕНГЕ
КАРАГАНДЫ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/ 2011
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2012
50 тенге 2012

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Павлодар
50 ТЕНГЕ
ПАВЛОДАР / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ/ 2012
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2012
50 тенге 2012

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Актау
50 ТЕНГЕ
АКТАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2012
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2012
50 тенге 2012

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Атырау (Гурьев)
50 ТЕНГЕ
АТЫРАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2012
Примерная стоимость - $2-3

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2012
50 тенге 2012

медно-никелевый сплав
100 лет Динмухамеду Кунаеву
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Д.А.КОНАЕВ / 1912-2012
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2012
50 тенге 2012

медно-никелевый сплав
Навруз
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ / 2012
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Длинноиглый ёж
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / 2013
КАРА КIРПI / HEMIECHINUS HYPOMELAS
Примерная стоимость - $2-3

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
100 лет Макану Тулебаеву
МУКАН ТУЛЕБАЕВ / 1913-2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Обряд Суйиндир
СУIНДIР / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
120 лет Мугжану Жумабаеву
МУГЖАН ЖУМАБАЕВ / 120 ЖЫЛ / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Алдар-Косе
АЛДАР-КОСЕ / 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
20 лет тенге
ТЕНГЕГЕ 20 ЖЫЛ 2013
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Сказка о Колобке
2013 / БАУЫРСАК КОЛОБОК
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Обряд Шурале
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ШУРАЛЕ 2013
Примерная стоимость - ~$1

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Костанай (Кустанай)
50 ТЕНГЕ
КОСТАНАЙ КОСТАНАЙ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2013
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Тараз (Джамбул)
50 ТЕНГЕ
ТАРАЗ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2013
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2013
50 тенге 2013

медно-никелевый сплав
МКС
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
XFC / МКС / INTERNATIONAL SPACE STATION / 2013
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Космический корабль "Буран"
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
БУРАН/ 2014 / BURAN
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
200 лет Тарасу Шевченко
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
2014 ТАРАС ШЕВЧЕНКО 200 ЖЫЛ РОКIВ
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Чокан Валиханов
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
2014 ШОКАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Обряд Кокпар
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОКПАР 2014
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Сирко - украинская сказка
СIРКО / 2014
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Сокровища степи - Тайказан
2014 /50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
ДАЛА КАЗЫНАСЫ ТАЙКАЗАН / TREASURES OF THE STEPPE TAIKAZAN
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Манул
САГАНШЫ FELIS MANUL
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Кызыл-Орда
50 ТЕНГЕ
КЫЗЫЛОРДА / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2014
Примерная стоимость - ~$1

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2014
50 тенге 2014

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Орал (Уральск)
50 ТЕНГЕ
ОРАЛ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2014
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Кокшетау (Кокчетав)
50 ТЕНГЕ
КОКШЕТАУ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Шымкент (Чимкент)
50 ТЕНГЕ
ШЫМКЕНТ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Астана
50 ТЕНГЕ
АСТАНА / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Алма-Ата
50 ТЕНГЕ
АЛМАТЫ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2015
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Ассамблея Народов Казахстана
2015 КАЗАКСТАН ХАЛКЫ АССАМБЛЕЯСЫНЫН ЖЫЛЫ 2015 ГОД АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
550 лет Казахскому Ханству
КАЗАК ХИНДЫГЫНА 550 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
20 лет Конституции
КАЗАКСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНЫ / 20 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
170 лет Абаю Кунанбаеву
АБАЙ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
100 лет Малику Габдуллину
МАЛИК ГАБДУЛЛИН / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
70 лет Победе
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
УЛЫ ЖЕНIСКЕ 70 ЖЫЛ / 70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ / 1945-2015
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
100 лет Жумабеку Ташенову
ЖУМАБЕК ТАШЕНЕВ / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
100 лет Ермухану Бекмаханову
ЕРМУХАН БЕКМАХАНОВ / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
100 лет Илиясу Есенберлину
IЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН / 100 ЖЫЛ / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Устюртский муфлон (Туркменский горный баран)
УСТIРТ МУФЛОНЫ OVIS ORIENTALIS ARCAL / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI / NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Ходжа Насреддин
ХОЖАНАСЫР НАСРIДДIН АФАНДI / 2015
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 50 тенге 2016
50 тенге 2016

медно-никелевый сплав
Города Казахстана - Петропавл (Петропавловск)
50 ТЕНГЕ
ПЕТРОПАВЛ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / 2016
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Космический аппарат Венера-10
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ВЕНЕРА-10 2015 VENERA-10
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 50 тенге 2015
50 тенге 2015

медно-никелевый сплав
Обряд Бата
50 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ / РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БАТА 2015
Примерная стоимость - $1-2

 

 

монета Казахстан 20 тенге 1995
20 тенге 1995

медно-никелевый сплав
50 лет ООН
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
UNITED NATIONS БИРКИКЕН БIРIККЕН УАТТАР УИЫМЫ 50 / 1945-1995
Примерная стоимость - ~$1

 

монета Казахстан 20 тенге 1996
20 тенге 1996

медно-никелевый сплав
5 лет Независимости
ТОУЕЛСIЗ КАЗАКСТАНГА / 1996 / 5 ЖЫЛ
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $1-2

 

монета Казахстан 20 тенге 1996
20 тенге 1996

медно-никелевый сплав
150 лет Джамбулу Джабаеву
ЖАМБЫЛ / 150 ЖЫЛ / 1996
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
Примерная стоимость - $3-4

 

монета Казахстан 20 тенге 1997
20 тенге 1997

медно-никелевый сплав
Год согласия и памяти
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
ТАТУЛЫК ПЕН ЕСКЕ АЛУ ЖЫЛЫ / ГОД СОГЛАСИЯ И ПАМЯТИ / 1997
Примерная стоимость - $4-6

 

монета Казахстан 20 тенге 1997
20 тенге 1997

медно-никелевый сплав
100 лет Мухтару Ауэзову
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
МУХТАР АУЕЗОВ / 1897 1997
Примерная стоимость - $4-6

 

монета Казахстан 20 тенге 1998
20 тенге 1998

медно-никелевый сплав
Астана - новая столица
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
КАЗАКСТАНЫН ЖАНА АСТАНАСЫ НОВАЯ СТОЛИЦА КАЗАХСТАНА АСТАНА / 1998
Примерная стоимость - $6-7

 

монета Казахстан 20 тенге 1999
20 тенге 1999

медно-никелевый сплав
100 лет Канышу Сотбаеву
20 ТЕНГЕ / КАЗАКСТАН УАТТЫК БАНКI
К.И.СОТБАЕВ 1999 / 100 ЖЫЛ
Примерная стоимость - $5-6

 

 

Юбилейные монеты Казахстана в каталоге представлены с разбивкой по историческим периодам с указанием основных характеристик и отличий по типам.
Внутри разделов монеты отсортированы по номиналу - от крупных к мелким.
Стоимость монеты приблизительная и указана исключительно для монеты, изображенной на картинке. Вы можете использовать это для оценки аналогичных монет того же типа, но помните, что на стоимость влияет множество факторов, например сохранность и год чеканки. Стоимость монет одного типа может сильно варьироваться в зависимости от количества сохранившихся экземпляров.
Юбилейные монеты Казахстана, представленные на этой странице, не продаются и не покупаются — это только каталог.

 

 

 

 

 

 

Политика конфиденциальности и контакты