Swedish Livonia - free Coin's catalog online
logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Livonia (Possession of Sweden)

Taler=30 grosch; Grosch=30 solid

 

Cristina (1632-1654)

Livonia solidus 1652
1 solid 1652
Billon
SOLIDV LIVONIAE 52
CHRISTINA DG LIV

 

 

Carl X  Gustav(1654-1660)

coin
1 solid 1657
Billon
CAROLVS GVSTAV DG R S
SOLIDVS LIVONI 57

 

 

Carl XI (1660-1697)

coin
1 solid 1662
Billon
CAROLVS DG REX S / CR
SOLIDVS LIVONI 62