ccoins.ru logoонлайн каталог монет
link to the english version
КУПИТЬ МОНЕТЫ

Каталог монет Монголии

Монгольская Народная Республика (1924-1992)

Монгольский Тугрик=100 мунгу (монго)

монета Монголия 1 тугрик 1925
1 тугрик 1925
серебро
регулярный чекан
Цена монеты - $70-80
монета Монголия 1 тугрик 1971
1 тугрик 1971

алюминиевая бронза
юбилейная монета
50 лет Революции
БНМАУ 50 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Цена монеты - $2-3
монета Монголия 1 тугрик 1981
1 тугрик 1981

алюминиевая бронза
юбилейная монета
60 лет Революции
БНМАУ 60 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Цена монеты - $4-5
монета Монголия 1 тугрик 1981
1 тугрик 1981

алюминиевая бронза
юбилейная монета
Советско-Монгольский космический полёт
ЗСБНХУ БНМАУ САНСРЫН ХАМТАРСАН НИСЛЭГ / 1981
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Цена монеты - $7-10
монета Монголия 1 тугрик 1984
1 тугрик 1984

алюминиевая бронза
юбилейная монета
60 лет Государственному Банку
УЛСЫН БАНК 60 ЖИЛ 1984
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Цена монеты - $12-15
монета Монголия 1 тугрик 1986
1 тугрик 1986

алюминиевая бронза
юбилейная монета
65-летие Революции
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 65 ЖИЛ
НЭГ ТӨГРӨГ / БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС
Цена монеты - $15-20

 

 

монета Монголия 50 мунгу 1925
50 мунгу 1925
серебро
Цена монеты - $30-35
монета Монголия 50 мунгу 1981
50 мунгу 1981
медно-никелевый сплав
50 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Цена монеты - ~$1
монета Монголия 20 мунгу 1937
20 мунгу 1937
медно-никелевый сплав
Цена монеты - $4-6
монета Монголия 20 мунгу 1945
20 мунгу 1945
медно-никелевый сплав
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $3-4
монета Монголия 20 мунгу 1959
20 мунгу 1959
алюминий
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - <$1
монета Монголия 20 мунгу 1970
20 мунгу 1970
медно-никелевый сплав
20 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1970
Цена монеты - <$1
монета Монголия 15 мунгу 1925
15 мунгу 1925
серебро
Цена монеты - $100-110
монета Монголия 15 мунгу 1937
15 мунгу 1937
медно-никелевый сплав
Цена монеты - $5-7
монета Монголия 15 мунгу 1945
15 мунгу 1945
медно-никелевый сплав
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $2-3
монета Монголия 15 мунгу 1959
15 мунгу 1959
алюминий
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - <$1
монета Монголия 15 мунгу 1981
15 мунгу 1981
медно-никелевый сплав
15 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Цена монеты - <$1
монета Монголия 10 мунгу 1925
10 мунгу 1925
серебро
Цена монеты - $10-12
монета Монголия 10 мунгу 1937
10 мунгу 1937
медно-никелевый сплав
Цена монеты - $5-7
монета Монголия 10 мунгу 1945
10 мунгу 1945
медно-никелевый сплав
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $5-8
монета Монголия 10 мунгу 1959
10 мунгу 1959
алюминий
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - $2-3
монета Монголия 10 мунгу 1977
10 мунгу 1977
медно-никелевый сплав
10 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1977
Цена монеты - <$1
монета Монголия 5 мунгу 1925
5 мунгу 1925

медь
Цена монеты - $5-7
монета Монголия 5 мунгу 1937
5 мунгу 1937

алюминиевая бронза
Цена монеты - $5-7
монета Монголия 5 мунгу 1945
5 мунгу 1945

алюминиевая бронза
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $4-5
монета Монголия 5 мунгу 1959
5 мунгу 1959
алюминий
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - $1-2
монета Монголия 5 мунгу 1980
5 мунгу 1980
алюминий
5 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1980
Цена монеты - <$1
монета Монголия 2 мунгу 1925
2 мунгу 1925

медь
Цена монеты - $8-12
монета Монголия 2 мунгу 1937
2 мунгу 1937

алюминиевая бронза
Цена монеты - $4-6
монета Монголия 2 мунгу 1945
2 мунгу 1945

алюминиевая бронза
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $3-5
монета Монголия 2 мунгу 1959
2 мунгу 1959
алюминий
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - ~$1
монета Монголия 2 мунгу 1981
2 мунгу 1981
алюминий
2 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1981
Цена монеты - <$1
монета Монголия 1 мунгу 1937
1 мунгу 1937

алюминиевая бронза
Цена монеты - $25-30
монета Монголия 1 мунгу 1945
1 мунгу 1945

алюминиевая бронза
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 35OH
Цена монеты - $6-8
монета Монголия 1 мунгу 1959
1 мунгу 1959
алюминий
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1959
Цена монеты - <$1
монета Монголия 1 мунгу 1970
1 мунгу 1970
алюминий
1 МӨНГӨ
БУГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛС / 1970
Цена монеты - <$1

 

 

Государство Монголия (с 1992)

Монгольский Тугрик=100 мунгу (монго)

монета Монголия 500 тугриков 2001
500 тугриков 2001
медно-никелевый сплав
80 лет Сухэ-Батору (руководитель Монгольской революции 1921 г.)
500 ТӨГРӨГ 2001 / МОНГОЛ БАНК
МОНГОЛ АРДЫН ХУВЬСГАЛЫН 80 ЖИЛИИНОЙ
Цена монеты - $3-4
монета Монголия 200 тугриков 1994
200 тугриков 1994
медно-никелевый сплав
200 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Цена монеты - $3-4
монета Монголия 100 тугриков 1994
100 тугриков 1994
медно-никелевый сплав
100 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Цена монеты - $3-4
монета Монголия 50 тугриков 1994
50 тугриков 1994

алюминий
50 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Цена монеты - $3-4
монета Монголия 20 тугриков 1994
20 тугриков 1994

алюминий
20 ТӨГРӨГ / МОНГОЛ БАНК

Цена монеты - $2-3

 

 

 

 

©2001