logo ONLINE Coin's catalog
 


 

County of Oldenburg

Mark=23 stuber; Mark=32 grote

Anton Gunther (1603-1667)

coin
Shilling (6 stuber) ND (1614)
Ag
ANT GVN CO OL E DEI DOINIE E K
MATH I D G RO IMPEP SEMP AV

 

Great Duchy of Oldenburg

Taler=72 grote; Grout=10 schwaren

 

Paul Friedrich August (1829-1853)

coin
1 schwaren 1852
Cu

 

Nicolas Friedrich August (1853-1900)

coin
1/2 grote 1853
Cu
coin
3 schwaren 1858
Cu