logo ОНЛАЙН КАТАЛОГ МОНЕТ
 


 

 

Султанат Маскат и Оман

Рупия=16 анн; Анна=4 байзы

 

Фейсал бин Турки (1888-1913)

coin
1/4 анны 1895
Cu
coin
1/4 анны 1895
Cu

 

 

Саид бин Таймур (1938-1970)

coin
5 байз 1961
Cu-Ni
coin
3 байзы 1960
Bro

 

 

Кабус бен Саид (с 1970)

coin
10 байз 1970
Bro
coin
2 байзы 1970
Bro

 

Султанат Оман

 

Реформа 1972

Риял=1000 байз

coin
1/4 риала 1980
Al-Bro
coin
100 байз 1984
Cu-Ni
coin
100 байз 199
1
Al-Bro/Cu-Ni
Столетие монетной чеканки
coin
50 байз
1989
Cu-Ni
coin
50 байз 2008
Cu-Ni
coin
50 байз 2015
Ni plated St
45-летие Султаната
coin
25 байз 1989
Cu-Ni
coin
25 байз 2010
Cu-Ni
coin
25 байз 2015
Ni plated St
45-летие Султаната
coin
10 байз 1975
Bro
ФАО
coin
10 байз 1989
Bro
coin
10 байз 199
5
Bro clad St
50 лет ФАО
coin
10 байз 2008
Bro clad St
coin
10 байз 2015
Bro clad St
45-летие Султаната
coin
5 байз 1975
Bro
coin
5 байз 2008
Bro clad St
coin
5 байз 2015
Bro clad St
45-летие Султаната