Pfalz-Zweibrucken - free Coin's catalog online
logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Principality of Pfalz-Zweibrucken

Taler=90 kreutzer; Kreutzer=4 pfennig; Pfennig=2 heller

 

Wolfgang (1532-1569)

coin
1 pfennig ND

Ag

 

 

Johann I (1569-1604)

coin
3 kreutzer ND
(1576-1604)
Ag
RVDOL II RO IMP AVG P F DEC / 3
IOHA D G CO PA RH DV BA C V ES
coin
3 kreutzer 1599

Ag
RVDOL 2 IMP AVG P F DEC / 3
IOHA D G CO PA RH DV BA C V ES / 99
coin
3 kreutzer 1600

Ag
RVDOL II RO IMP AVG P F DEC / 3
IOHA D G CO PA RH DV BA C V ES / 1600
Pfaltz Zweibrucken half batzen 1573
2 kreutzer 1573

Ag
MAX II ROM IMP DEC / 2
IOHA D G ELEC ARC EP ALL / 73
coin
2 kreutzer 1585

Ag
RVDOL 2 IMP AVG P F DVC / 2
IOHA D G C PA RH DV BA C VA / 85
coin
2 kreutzer 1590

Ag
RVDOL II RO IMP AVG P F DEC / 2 / 90
IOHA D G CO PA RH DV BA C V HS

 

 

Johann II (1604-1635)

Pfalz-Zweibrucken 3 kreutzer 1613
3 kreutzer ND (1613)
Ag
MATH I RO IMP  AVG P F D E / 3
IOHA D G COM H DV BA CV & S