Silesia-Liegnitz-Brieg - free Coin's catalog online
logo ONLINE Coin's catalog
 


 

Duchy of Silesia-Liegnitz-Brieg

Taler=90 kreutzer; Kreutzer=4 pfennig; Pfennig=2 heller

 

Christian (1639-1672)

coin
3 kreutzer 1668
Ag
CHRISTIANVS D G DVX SILE / 3
LIGNIC BREGENS E WOL 1668
Silesia-Liegnitz-Brieg 3 kreutzer 1668
3 kreutzer 1668
Ag
CHRISTIANVS D G DVX SIL / 3
LIGNIC BREGENS E WOL 1668